θαλάσσιος κόσμος, carton box

θαλάσσιος κόσμος

The briefing: "we need a logo, the whole identity design and packaging solutions for our products which include whole frozen fish and frozen, ready to cook sea food."

The target consumer: everyday consumers who look for good value in low prices.


The design: our client wanted simple, user friendly solutions for his products. We made a logo out of the name we were given for the product, i.e. θαλάσσιος κόσμος (sea world), by animating the initial letter θ and shaping it into a fish image. The whole identity is immediately recognized as sea food and sea work related without being over-designed.

θαλάσσιος κόσμος, carton box, detail

θαλάσσιος κόσμος, plastic bag

θαλάσσιος κόσμος, white & roze wine

θαλάσσιος κόσμος, wines

θαλάσσιος κόσμος, leaflet